Problema produselor neconforme și ce soluții pentru gestionarea deșeurilor putem implementa

  • Home
  • blog
  • Problema produselor neconforme și ce soluții pentru gestionarea deșeurilor putem implementa
soluții Eltex pentru gestionarea deșeurilor din produse neconforme

Problema produselor neconforme și ce soluții pentru gestionarea deșeurilor putem implementa

Companiile nu se confruntă doar cu probleme privind gestionarea deșeurilor, ci și cu dificultăți în a găsi soluțiile potrivite pentru managementul corespunzător al produselor neconforme, ce nu mai pot fi utilizate. 

 

Produsele neconforme: cum pot deveni resurse prin gestionarea deșeurilor?

Produsele neconforme, adesea privite ca un impediment în gestionarea eficientă a spațiilor de depozitare și continuitatea obiectivelor de reciclare, pot deveni resurse prin care costurile cu materiile prime, cele de depozitare și transport să fie optimizate, dar și prin reintegrarea în procesele de producție viitoare. 

Acest proces de valorificare se produce prin gestionarea deșeurilor provenite din aceste loturi de produse neconforme, ce presupune o evaluare internă, o clasificare a deșeurilor și soluții personalizate pentru ca fiecare material să urmeze un traseu sustenabil, care să corespundă obiectivelor economiei circulare. 

 

Cum desfășurăm procesul privind gestionarea deșeurilor?

Fiecare proces pe care Eltex îl desfășoară începe cu un audit intern gratuit prin care stabilim situația actuală a companiei tale, pentru a putea implementa ulterior soluțiile personalizate, potrivite fiecărei probleme întâmpinate. 

Clasificarea deșeurilor nu este doar reglementată la nivel național, prin HG 856 din 2002, ci este și necesară pentru crearea și aplicarea soluțiilor corespunzătoare care să ne ajute la atingerea obiectivelor de sustenabilitate ale companiei tale. Folosindu-ne de codurile atribuite, stabilim zonele de neconformare și strategii pentru gestionarea deșeurilor. 

 

Problemele adesea întâmpinate în cazul produselor neconforme și soluțiile Eltex

Produsele neconforme a căror viață la raft e prea scurtă sau a căror ambalaje se schimbă reprezintă o problemă din cauza volumului mare în care se regăsesc, ce nu poate fi ușor gestionat, dar pentru care Eltex a găsit o soluție. 

Pentru deșeurile produselor contaminate cu diverse nămoluri sau cele organice generate în urma proceselor de producție, ce nu pot fi reciclate, oferim servicii de compostare a deșeurilor organice și dezumidificare a zonelor cu nămoluri, urmând să reintegrăm în ciclul de producție materiile prime și materialele recuperate și să îți minimizăm, astfel, costurile. 

Rebuturile de producție și ambalajele pe care le conțin pot produce efecte negative dacă ajung să fie valorificate, copiate sau dacă gestionarea lor încalcă strictețea standardelor. Pentru a asigura conformitatea față de standarde, cât și față de obiectivele de sustenabilitate ale companiei, am creat un sistem de distrugere controlată a acestor rebuturi, chiar în incinta fabricii tale, prin echipamentele speciale pe care le punem la dispoziție. Descoperă mai multe despre soluțiile de distrugere on-site aici

Pentru produsele contaminate, ce pot atenta la sănătatea publică și a mediului prin aplicarea unor metode neconforme de management al deșeurilor, aplicăm nu doar expertiza acumulată în cei 30 de ani de activitate, dar și suport uman și tehnic, în special, containere pentru depozitare și distribuție, prin care să evităm scurgerea de substanțe periculoase. De asemenea, avem soluții interne pentru decontaminarea containerelor tip IBC și refolosirea acestora. În intenția decontaminării, loturile de produse neconforme sau contaminate sunt identificate și preluate separat de alte deșeuri, în containere potrivite pentru fiecare tip de reziduu.

 

De ce să alegi Eltex ca partener în gestionarea deșeurilor?

Obiectivele noastre vizează reciclarea, tratarea, valorificarea sau neutralizarea deșeurilor cu care compania ta se confruntă. De aceea, pentru fiecare acțiune, alocăm resursele materiale, tehnice și umane necesare, ajutându-ți compania nu doar la optimizarea sistemului de management al deșeurilor, dar și pentru a câștiga timp și a minimiza costurile.

Colaborarea cu partenerii noștri este întotdeauna strânsă, fiind foarte deschiși la a ne împărtăși expertiza și a ghida către cele mai bune soluții. Totodată, activitatea noastră se realizează la nivelul întregii companii, în toate momentele, fie înaintea, în timpul sau în urma procesului de producție, prin sistemul modular de management al deșeurilor creat pentru tine. 

Astfel, ne asigurăm că nu vei mai întâmpina alte probleme și că îți vei putea realiza fără griji și complet obiectivele de sustenabilitate, iar în același timp îți vei putea optimiza și costurile.