Decontaminarea containerelor tip IBC

  • Home
  • blog
  • Decontaminarea containerelor tip IBC
decontaminare containere IBC pentru deșeuri periculoase

Decontaminarea containerelor tip IBC

Producătorii care activează în industria grea, industria producătoare de mașini, industria alimentară, industria de produse de igiena personală folosesc diverse materii prime lichide ce ajung în fabrici ambalate sub diferite forme, cum ar fi depozitarea în cubitainere sau IBC-uri.

Aceste containere IBC-uri pot conține în funcție de industrie: uleiuri, emulsii, arome alimentare, produse chimice periculoase sau nepericuloase necesare manufacturării diverselor produse.

Indiferent de complexitatea numărului mare de tipuri de deșeuri generate, de la ambalaje până la deșeuri periculoase, creștem gradul de reciclare al acestora.

Implementăm soluții de reutilizare a deșeurilor din producție, a produselor neconforme și a deșeurilor de ambalaje.

Procesul de decontaminare și reutilizare a containerelor tip IBC are o serie de beneficii:

  • reducerea amprentei de carbon pentru acest tip de deșeu deoarece poate fi ulterior reintrodus și reutilizat în circuitul economic
  • reciclarea acestor ambalaje în cazul în care nu se dorește reutilizarea
  • creșterea valorii comerciale (implicit și a banilor încasați de generator pe acest deșeu) a acestor deseuri

Ce implică procesul de decontaminare a containerelor în urma stocării de deșeuri periculoase?

Odată colectate de la sediu, cele două tipuri de deșeu – IBC contaminat cu materiale nepericuloase – cod deșeu 15 01 02 și IBC contaminat cu deșeuri periculoase – cod deșeu 15 01 10* sunt transportate la punctul de lucru Eltex Prahova, unde are loc operațiunea de decontaminare. De asemenea, această activitate se poate implementa cu ușurință și în interiorul fabricilor, acolo unde se generează volume mari.

containere IBC deșeuri periculoase

După efectuarea recepției și a inspecției, se strabilesc ce containere tip IBC-ul sunt adecvate pentru reutilizare și vor intra în fluxul de decontaminare. Toate marcajele, etichetele, plăcile existente de pe suprafața containerului IBC vor fi curățate pentru a ne asigura că nu vor fi dezvăluite informații din trecut despre produs, furnizor sau client. În procesul de curățare se folosesc detergenți ecologici și apa rezultată din proces este direcționată spre stații de tratare a apei industriale. Principiul nostru se bazează pe recicularea apei și folosirea a cât mai puțin din resurse, astfel că apa generată este în cantități foarte mici.

Noi suntem responsabili să gestionăm toate deșeurile suplimentare periculoase și nepericuloase generate în timpul procesului de decontaminare (ape de spălare), iar toate procesele de decontaminare și managementul deșeurilor sunt autorizate de Agenția Română de Mediu în baza reglementarilor UE.

Soluțiile Eltex se adaptează în funcție de nevoile specifice ale organizației. Profită acum de o vizită de evaluare gratuită pentru a găsi cele mai bune soluții împreună.