Politica de mediu

ÉLTEX a jucat un rol important pe piața deșeurilor din Ungaria, încă de la incorporarea firmei și până la extinderea în multe alte state europene. Activitățile noastre principale includ manipularea deșeurilor cu grad ridicat și respectiv scăzut de risc, transportul, sortarea deșeurilor și identificarea unor surse de valorificare pentru materialele reciclate.

Încă de la începuturile companiei, conducerea a realizat că afacerea nu trebuie axată doar pe eliminarea deșeurilor, ci trebuie luată în calcul protecția pe termen lung a mediului înconjurător. Strategia noastră a fost întotdeauna de clădire a unei afaceri de succes, care să vină cu soluții superioare atât pentru clienți cât și pentru mediul înconjurător.

Performanțele noastre depășesc normele legale fundamentale privind manipularea deșeurilor și prin urmare invităm membrii ai organizațiilor guvernamentale și reprezentanți ai partenerilor noștrii să inspecteze în mod regulat proiectele noastre pentru a vedea modul de respectare a politicilor de mediu, încurajând și alte părți implicate să meargă dincolo de normele minime legale privind protecția mediului și să se implice și să se angajeze la un ciclu constant de perfecționare.

Scopul nostru este de a gestiona deșeurile de pe perimetrul fabricii partenerilor noștrii în condiții de impact minim asupra mediului înconjurător. În termeni practici, ne concentrăm pe eliminarea deșeurilor transportate la gropile ecologice.  În situația în care nu putem identifica o sursă de valorificare pentru materialul reciclat, mai bine îl vom folosi ca o sursă alternativă de energie decât să îl îngropăm  în pământ .

În conformitate cu politica UE privind administrarea deșeurilor, conlucrăm cu partenerii noștrii pentru:

  • În primul rând reducerea cantității de deșeu rezultat .
  • Identificarea unor modalități inovatoare și profitabile de a recicla și reîntrebuința materialele în surplus.
  • Evitarea folosirii groapelor ecologice pentru materialele care nu pot fi reciclate prin alte mijloace.

Folosirea celor mai economice și la îndemână tehnologii pentru alocarea corectă a resurselor și aparaturii pentru fiecare sarcină în parte.

Siguranța angajaților noștrii este deosebit de importantă pentru noi. Expunerea angajaților și a mediului înconjurător la riscuri va fi menținută la un nivel minim, adoptând concomitent și permanent toate reglementările privind securitatea și protecția la locul de munca.

În calitate de companie cu activități în domeniul manipulării deșeurilor rezultate în urma facilităților de producție aparținând partenerilor noștrii, vom căuta întotdeauna să ridicăm nivelul de conștientizare al angajaților proprii și al partenerilor noștrii privind problemele de mediu. În acest mod dorim să exercităm o influență pozitivă nu doar prin exemplu, ci și prin programe de instruire și comunicare.

Ne angajăm să:

  • Publicăm Raportul Intern Anual privind Protecția Mediului Înconjurător pe site-ul companiei.
  • Adresăm o invitație deschisă atât persoanelor fizice cât și companiilor să afle mai multe detalii despre activitățile întreprinse de compania noastră, sistemele de administrare a deșeurilor și Politica Internă privind Protecția Mediului Înconjurător..